Home


تاییدیه مدارک

·         سفارت مکزیک در ایران مدارکی را که در کشور های ایران، افغانستان، قرقیزستان،پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان صادر شده و توسط وزارت خارجه آن کشور مهر و امضا شده ، تایید میکند،که هر مهر فقط تا 6 ماه معتبر می باشد.

·         شما می توانید نسخه دیجیتالی (اسکن) اسناد مورد تایید را بمنظور بررسی از نظر وجود مهر و امضا از طریق ایمیل به سفارت ارسال نمایید که بعد از بررسی سفارت بقیه روند را از طریق همان ایمیل به شما اعلام خواهد کرد.

·         تمامی مسولیت ارایه و دریافت مدارک توسط شخص سوم (پیک، پست) به عهده درخواست کننده می باشد. در خواست کننده باید مدارکش را خودش به سفارت ارسال و بعد از تایید، تمامی مراحل تحویل مدرک و هماهنگی ها به عهده در خواست کننده می باشد.

·         سفارت مدارک تایید شده را فقط به کسی که درخواست کننده به صورت کتبی از طریق ایمیل معرفی کند تحویل خواهد داد.

·         هزینه تایید هر مدرک 36 دلار آمریکا می باشد که سفارت معادل ریالی آن مبلغ را که سفارت به صورت ماهیانه تایین مینماید، می باشد.

·         برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل تا قبل از تحویل مدرک به سفارت ،از پرداخت هزینه خودداری فرمایید.

مبالغ هزینه های کنسولی

ماه ژوئن2016

·         هزینه ها فقط به صورت ریالی می باشد.

·         پرداخت هزینه از طریق واریز مبلغ مورد نیاز به حساب بانکی سفارت مکزیک صورت می گیرد.

·         تعرفه سالیانه هزینه ها توسط قوانین فدرال تأیین می شود، که اولین روز هر ماه آن مبلغ با توجه به نرخ ارز بانکی، تبدیل می شود.

هزینه پاسپورت ها

1 ساله                                                32$                   974.560

3 ساله                                               74$                   2.253.670

6 ساله                                               101$                3.075.955

10 ساله                                            136$                 4.141.880

هزینه های کنسولی

ویزا                                                36$                    1.092.09

کپی گواهی شده                                   13$                     395.915   

گواهی به درخواست شخص                    62$                   1.888.210

لیست وسایل خانه مکزیکی ها                  95$                   2.893.225

هزینه کار های دفتر اسناد

تاییدیه مدارک                                   36$                     1.092.081

وکالت محضری                                115$                   3.502.325

تطبیق اسناد                                     13$                     395.915