اطلاعات تماس

سفــارت مکزیــک در ایــران
آدرس:
خیابان نلسون ماندلا، خیابان گلفام پ 12

1915674741
ایران،تهران
تلفن:
+ 98 (21) 2205 - 7586
نمابر:
+ 98 (21) 2205 - 7589

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری