Home


سفارت مكزيك فراخوان نخستین جشنواره فیلم انقلاب  زنان که در شهر مکزیکو سیتی از ۲۰  تا 25 نوامبر  ۲۰۱۸برگزار خواهد شد را اعلام می نماید.  آخرین مهلت برای دریافت پیشنهادات  23 جولای 2018 خواهد بود.

 

جهت  اطلاعات بیشتر به  پایگاه اینترنتی زیرمراجعه شود.

http://www.femmerevolutionfilmfest.com/