U skladu sa izmenama članova 42, 53 i 247 uredbe Zakona o migracijama uvedeno je kao obaveznoposedovanje dozvole za izlazak iz Meksika za decu, maloletna lica i osobe pod starateljstvom. Dozvola je neophodna samo u slučaju da navedena lica putuja sama ili u pratnji neke treće osobe. U slučaju da navedena lica izlaze iz Meksika u pratnji roditelja ili jednog od roditelja, dozvola nije potrebna.Posedovanje dozvole se ne odnosi na izlazak navedenih lica koja su turistički boravila u Meksiku.Ova dozvola je obavezna za decu, maloletna lica i osobe pod starateljstvom koji imaju sledeći tip vize:privremeni boravak, stalan boravak i privremeni studentski boravak.

Dozvola za izlazak iz Meksika za decu, maloletna lica i osobe pod starateljstvom može se dobiti na jedan od dva načina:

 1. Formular Nacionalnog instituta za migraciju koji se može preuzeti na njihovom sajtu (www.inm.gob.mx). Popunjeni formular je neophodno odštampati u tri primerka, koja overava pasoška kontrola na aerodromu. Jedan primerak zadržava pasoška kontrola, drugi avio-kompanija, treći primerak zadržava klijent.

Uz navedeni formular je neophodno dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • kopija pasoša deteta, maloletnog lica ili osobe pod starateljstvom koje izlazi iz Meksika
 • kopija izvoda iz matične knjige rođenih deteta, maloletnog lica ili osobe pod starateljstvom koje izlazi iz Meksika
 • kopija pasoša osobe koja odobrava dozvolu (roditelj ili staratelj)
 • kopija validne vize za Meksiko (roditelja ili staratelja), ukoliko borave u Meksiku
 • kopija pasoša osobe sa kojom putuje dete, maloletno lice ili osoba pod starateljstvom, a kojem je potrebna dozvola (u slučaju da dete, maloletno lice ili osoba pod starateljstvom putuje u pratnji)
 1. Saglasnost roditelja u pisanoj formi koju sastavljaju roditelji i kojom dozvoljavaju da njihovo dete putuje samo ili u pratnji treće odrasle osobe. Da bi navedeni dokument bio važeći, neophodno je:
 • da se u dokumentu navedu brojevi pasoša oba roditelja, kao i deteta,  maloletnog lica ili osobe pod starateljstvom
 • da oba roditelja potpišu saglasnost
 • da sadrži ime treće osobe u čijoj pratnji putuje dete, maloletno lice ili osoba pod starateljstvom
 • da poseduje podatke o prevoznom sredstvu koje će dete, maloletno lice ili osoba pod starateljstvom koristiti, kao i odredište i datum putovanja. Ukoliko putuje avionom, potrebno je navesti broj leta.
 • da bude overen od strane nadležnog organa (sud ili opština).
 • da sadrži apostil (nakon overe nadležnog organa)
 • da bude preveden na španski jezik (Prevodi se original dokumenta sa apostilom)

Model pisane saglasnosti možete preuzeti ovde.

NAPOMENA: Dozvola važi za jedan izlazak iz Meksika. Dobijena dozvola se može iskoristiti najkasnije 180 dana od izdavanja.

 

Počev od 1. maja 2010. godine, strani državljani, bilo koje nacionalnosti, koji poseduju važeću vizu za Sjedinjene Američke Države, a žele da putuju u Meksiko kao turisti, u tranzitu, ili u poslovnu posetu, mogu to da učine bez posedovanja meksičke vize, bez obzira odakle dolaze i kojim prevoznim sredstvom.

Takođe se ukida meksička viza svim stranim drzavljanima koji stižu u Meksiko avionima iz Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira na nacionalnost, samo i ako je svrha njihovog putovanja u Meksiko turizam, tranzit ili poslovna poseta.

Meksička viza će se i dalje izdavati stranim državljanima kojima je neophodna, a ne poseduju važeću vizu za Sjedinjene Američke Države.

Biće neophodno samo da se popuni Višenamenska Migratorna Forma (FMM), koja će biti uručena pre ulaska u avion za Meksiko, ili po dolasku u Meksiko.

 

Besplatna viza za srpske državljanje

Ambasada Meksika u Republici Srbiji ima čast da obavesti da je od 19. VIII 2009. za državljane Republike Srbije izdavanje konzularne turističke vize besplatno.

Turistička viza se izdaje na period od 6 meseci sa više ulazaka i izlazaka onim zainteresovanima koji ispunjavaju uslove.

Državljani Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Srbije i Crne Gore zainteresovani za putovanje u Meksiko kao turisti moraju da dobiju turisticku vizu.

Za državljane Republike Srbije viza je besplatna.

Za Državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Crne Gore troškovi vize iznose  $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERICKIH DOLARA). Ljubazno se mole osobe koje plaćaju vizu da donesu tačan iznos.

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

1. Predati licno zahtev, (verzija na engleskom), koji se moze preuzeti ovde. Ovaj formular se može dobiti i u ambasadi.

2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu sa memorandumom firme i sa službenim pecatom preduzeca u kojoj je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznacenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesecnim primanjima. U slucaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeca ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog.

3. Original potvrde banke o posedovanju racuna, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekuceg racuna na koji se uplacuje licni dohodak za period od poslednjih 6 meseci (sa svim promenama). Oba dokumenta treba da sadrže potpis i pecat banke.

4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznacenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu. (Ukoliko je poseduje)

5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju. (Ukoliko je poseduje)

6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa ličnim podacima i sa prethodnim vizama. Ukoliko je pasoš izdat 2015. godine, priložiti i prethodni pasoš sa fotokopijama stranice sa ličnim podacima i stranica sa prethodno izdatim vizama.

7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš. 

Penzioneri treba da dostave rešenje o penzionom statusu, potvrdu o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekućeg računa na koji se uplacuje penzija za period od poslednjih godinu dana (sa svim promenama). Oba dokumenta treba da sadrže potpis i pecat banke.

Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Ucenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni ucenici i djacku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, ukljucujuci maloletna lica, treba da dostave i izvod iz maticne knjige rodjenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tacke 2 - 5).

Maloletna lica treba da dostave takodje saglasnost roditelja da Ambasada Meksika može da izda vizu na ime maloletnog lica sa potpisom oba roditelja i brojevima pasoša i maloletnog lica i roditelja.

Oni koji su zaintresovani za aktivnosti drugacije od turistickih (poslovni ljudi, itd.) treba da kontaktiraju ambasadu.

Državljani drugih zemalja treba da se obrate najbližem konzularnom predstavništvu Meksika.

 

Pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije. Viza se izdaje istog dana. Za dobijanje dodatnih informacija javite se, molim Vas, Konzularnom odelenju Ambasade Meksika u Republici Srbiji: (+381-11-) 3674170.

Ono sto treba da znate ukoliko zelite da putujete sa svojim kucnim ljubimcem u Meksiko. 

U Meksiku, samo pse i macke smatramo za kucne ljubimce.

Postupak za unosenje kucnih ljubimaca u Meksiko u Kancelarijama sanitarne i poljoprivredne inspekcije (OISA) koje su smestene na medjunarodnim aerodromima, granicnim prelazima i medjunarodnim lukama.

1)  Pregled dokumentacije u kancelarijama OISA

Predati uverenje Ministarstva za poljoprivredu, Uprave za veterinu, original i kopiju, ili potvrdu izdatu od veterinara, u oba slucaja iz zemlje iz koje potice kucni ljubimac. 

Potvrda izdata od veterinara mora da bude sa memorandumom, sa kopijom legitimacije veterinara i ne moze da bude starija od 10 dana. Treba da sadrzi sledece podatke: 

- Ime i adresu osobe koja uvozi i izvozi kućnog ljubimca, kao i podaci iz legitimacije koju poseduje kućni ljubimac i destinacija

- Podaci o vakcinaciji protiv besnila navodeći datum i trajanje iste. Ovi podaci nisu potrebni ukoliko kućni ljubimac ima manje od tri meseca starosti

- Da je životinja bila očišćena od spoljnih i unutrašnjih parazita najviše šest meseci pre puta i da ne poseduje nikakve spoljne parazite.

- Da je pri pregledu kućnog ljubimca pred put ustanovljeno da je klinički zdrav.

Ukoliko se pri proveri dokumentacije, na zdravstvenoj potvrdi ne navede neki od gore pomenutih podataka, može se dostaviti knjižica o vakcinacijama (original i kopija), gde se navode ti podaci koji nedostaju, ili se obratiti nekom veterinaru od poverenja da izvrši one preglede koji nedostaju. U ovom poslednjem slučaju, troškove ovih usluga će snositi zainteresovani.

2) Fizički pregled kućnih ljubimaca u Kancelarijama sanitarne i poljoprivredne inspekcije( OISA)

Proverava se da li se fizički opis koji se navodi u zdravstvenoj potvrdi poklapa sa izgledom kućnog ljubimca (pol, rasa, boja), osim toga proverava se zdravstveno stanje i da li ima bilo kakve spoljne parazite.

Ukoliko se tokom fizičkog pregleda kućnog ljubimca utvrdi da ima spoljne parazite, tražiće se da veterinar primeni odgovarajući tretman o trošku osobe koja uvozi životinju. 

3) Izdavanje zdravstvene dozvole za uvoz od strane Kancelarije sanitarne i poljoprivredne inspekcije( OISA)

Kada se ispune utvrđeni uslovi, službeno lice iz Kancelarije sanitarne i poljoprivredne inspekcije (OISA) će izdati zdravstvenu dozvolu za uvoz.

Ukoliko putnik putuje sa jednim ili sa dva kućna ljubimca ne snosi nikakve dodatne troškove , a ukoliko uvozi tri ili više, moraće da plati za izdavanje odgovarajuće zdravstvene dozvole za uvoz 1,620 pezosa putem on-line sistema ili na bankarskom šalteru. Za tri ili više kućnih ljubimaca, nadležni na granici će zahtevati da se životinje smeste u zonu stovarišta, gde će morati da odrade dodatnu proceduru za trgovinski uvoz i da završe postupak u Kancelariji sanitarne i poljoprivredne inspekcije( OISA)

- veoma je važno znati da će se primeniti dezinsekcija putem prskanja na osobu koja putuje sa životinjama, a same životinje moraju da budu čiste.


Objašnjenja

Ispunjenjem sanitarnih zahteva koji se ovde navode, osobu koja ih uvozi ne oslobađaju od procedure ili predaje dokumenata koje drugi nadležni organi zahtevaju. 

Nije dozvoljeno unošenje lezaja niti sličnih predmeta sa životinjama. Samo se dozvoljava unošenje srazmerne količine hrane koja je potrebna za dan kada se stiže. 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije po dolasku u zemlju, službenici iz Kancelarije sanitarne i poljoprivredne inspekcije( OISA), će vam objasniti proceduru.

Šta se dešava ukoliko se ne poseduje nikakav dokument po pristizanju u Meksiko?

Vaš kucni ljubimac ce ostati u nasim prostorijama dok ga veterinar ne pregleda i ne utvrdi zdravstveno stanje kucnog ljubimca i ne dobije vakcinu protiv besnila, kao i preventivno ciscenje od parazita da biste mogli da nastavite sa postupkom uvoza. Ovo moze da prouzrokuje duze zadrzavanje i dodatne troskove vlasnika kucnog ljubimca.

Sta se desava ukoliko putuje sa drugom vrstom zivotinje kao na primer: gmizavac, ptica pevacica ili neka druga vrsta ptice, africki tvor ili kornjaca?

Neophodno je da se ispune specijalni uslovi, koje mozete procitati na stranici gde se mogu naci sanitarni uslovi za uvoz (MCRZI) http://sistemas2.senasica.gob.mx/mcrz/.

Ukoliko se vasa zivotinja ne nalazi na toj stranici, moracete svoj zahtev da uputite Opstoj Direkciji za zdravlje zivotinja koja se nalazi na adresi: Av. Cuauhtémoc No. 1230, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México, Telefon.: 01 (55) 5905-1066 i 01 (55) 5905-1072 ili al 01800 98 79 879. 

Ukoliko imate neke nedoumice ili primedbe u vezi sa radom Sluzbe za fitosanitarnu inspekciju, molimo vas da pisete na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ili, pišite Internom organu za kontrolu u Ministarstvu za javna pitanja, Odelenju za odgovornost i zalbe.

Potkategorije