U skladu sa izmenama članova 42, 53 i 247 uredbe Zakona o migracijama uvedeno je kao obaveznoposedovanje dozvole za izlazak iz Meksika za decu, maloletna lica i osobe pod starateljstvom. Dozvola je neophodna samo u slučaju da navedena lica putuja sama ili u pratnji neke treće osobe. U slučaju da navedena lica izlaze iz Meksika u pratnji roditelja ili jednog od roditelja, dozvola nije potrebna.Posedovanje dozvole se ne odnosi na izlazak navedenih lica koja su turistički boravila u Meksiku.Ova dozvola je obavezna za decu, maloletna lica i osobe pod starateljstvom koji imaju sledeći tip vize:privremeni boravak, stalan boravak i privremeni studentski boravak.

Dozvola za izlazak iz Meksika za decu, maloletna lica i osobe pod starateljstvom može se dobiti na jedan od dva načina:

 1. Formular Nacionalnog instituta za migraciju koji se može preuzeti na njihovom sajtu (www.inm.gob.mx). Popunjeni formular je neophodno odštampati u tri primerka, koja overava pasoška kontrola na aerodromu. Jedan primerak zadržava pasoška kontrola, drugi avio-kompanija, treći primerak zadržava klijent.

Uz navedeni formular je neophodno dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • kopija pasoša deteta, maloletnog lica ili osobe pod starateljstvom koje izlazi iz Meksika
 • kopija izvoda iz matične knjige rođenih deteta, maloletnog lica ili osobe pod starateljstvom koje izlazi iz Meksika
 • kopija pasoša osobe koja odobrava dozvolu (roditelj ili staratelj)
 • kopija validne vize za Meksiko (roditelja ili staratelja), ukoliko borave u Meksiku
 • kopija pasoša osobe sa kojom putuje dete, maloletno lice ili osoba pod starateljstvom, a kojem je potrebna dozvola (u slučaju da dete, maloletno lice ili osoba pod starateljstvom putuje u pratnji)
 1. Saglasnost roditelja u pisanoj formi koju sastavljaju roditelji i kojom dozvoljavaju da njihovo dete putuje samo ili u pratnji treće odrasle osobe. Da bi navedeni dokument bio važeći, neophodno je:
 • da se u dokumentu navedu brojevi pasoša oba roditelja, kao i deteta,  maloletnog lica ili osobe pod starateljstvom
 • da oba roditelja potpišu saglasnost
 • da sadrži ime treće osobe u čijoj pratnji putuje dete, maloletno lice ili osoba pod starateljstvom
 • da poseduje podatke o prevoznom sredstvu koje će dete, maloletno lice ili osoba pod starateljstvom koristiti, kao i odredište i datum putovanja. Ukoliko putuje avionom, potrebno je navesti broj leta.
 • da bude overen od strane nadležnog organa (sud ili opština).
 • da sadrži apostil (nakon overe nadležnog organa)
 • da bude preveden na španski jezik (Prevodi se original dokumenta sa apostilom)

Model pisane saglasnosti možete preuzeti ovde.

NAPOMENA: Dozvola važi za jedan izlazak iz Meksika. Dobijena dozvola se može iskoristiti najkasnije 180 dana od izdavanja.