Besplatna viza za srpske državljanje

Ambasada Meksika u Republici Srbiji ima čast da obavesti da je od 19. VIII 2009. za državljane Republike Srbije izdavanje konzularne turističke vize besplatno.

Turistička viza se izdaje na period od 6 meseci sa više ulazaka i izlazaka onim zainteresovanima koji ispunjavaju uslove.

Državljani Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Srbije i Crne Gore zainteresovani za putovanje u Meksiko kao turisti moraju da dobiju turisticku vizu.

Za državljane Republike Srbije viza je besplatna.

Za Državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Crne Gore troškovi vize iznose  $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERICKIH DOLARA). Ljubazno se mole osobe koje plaćaju vizu da donesu tačan iznos.

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

1. Predati licno zahtev, (verzija na engleskom), koji se moze preuzeti ovde. Ovaj formular se može dobiti i u ambasadi.

2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu sa memorandumom firme i sa službenim pecatom preduzeca u kojoj je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznacenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesecnim primanjima. U slucaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeca ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog.

3. Original potvrde banke o posedovanju racuna, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekuceg racuna na koji se uplacuje licni dohodak za period od poslednjih 6 meseci (sa svim promenama). Oba dokumenta treba da sadrže potpis i pecat banke.

4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznacenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu. (Ukoliko je poseduje)

5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju. (Ukoliko je poseduje)

6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa ličnim podacima i sa prethodnim vizama. Ukoliko je pasoš izdat 2015. godine, priložiti i prethodni pasoš sa fotokopijama stranice sa ličnim podacima i stranica sa prethodno izdatim vizama.

7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš. 

Penzioneri treba da dostave rešenje o penzionom statusu, potvrdu o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekućeg računa na koji se uplacuje penzija za period od poslednjih godinu dana (sa svim promenama). Oba dokumenta treba da sadrže potpis i pecat banke.

Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Ucenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni ucenici i djacku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, ukljucujuci maloletna lica, treba da dostave i izvod iz maticne knjige rodjenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tacke 2 - 5).

Maloletna lica treba da dostave takodje saglasnost roditelja da Ambasada Meksika može da izda vizu na ime maloletnog lica sa potpisom oba roditelja i brojevima pasoša i maloletnog lica i roditelja.

Oni koji su zaintresovani za aktivnosti drugacije od turistickih (poslovni ljudi, itd.) treba da kontaktiraju ambasadu.

Državljani drugih zemalja treba da se obrate najbližem konzularnom predstavništvu Meksika.

 

Pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije. Viza se izdaje istog dana. Za dobijanje dodatnih informacija javite se, molim Vas, Konzularnom odelenju Ambasade Meksika u Republici Srbiji: (+381-11-) 3674170.