Házasságkötés Mexikóban

Mexikóban csak a polgári házasságkötés számít törvényesnek. A Mexikóban kötött polgári házasság világszerte jogilag elismerik.

A Mexikóban házasságot kötni kívánó külföldieknek a következő dokumentumokat kell bemutatniuk azon város Anyakönyvi Hivatala előtt, ahol a házasságot kötik.

1. A Mexikói Anyakönyvi Hivatalban beszerezhető, kitöltött űrlap. Ezen nyomtatvány olyan pontokat tartalmaz, melyben a házasságot kötő feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a házasságkötés után elkülönítik vagy egyesítik vagyonukat. Ez a nyilatkozat a későbbiek folyamán nem feltétlenül számít érvényesnek a származási ország törvényhatóságai előtt.

2. Érvényes útlevél és a repülőtéren beszerezhető bevándorlási nyomtatvány/tartózkodási kártya a Mexikóban való legális tartózkodás igazolására.

3. Az anyakönyvi kivonatok hiteles másolata, hivatalos spanyol fordítással és Apostille bélyeggel ellátva (Lásd Konzuli ügyintézés/Hitelesítés). További felülhitelesítés tetszőlegesen megtehető a származási országban működő Mexikói Nagykövetségen.

4. Ha valamelyik fél korábban már házas volt, az újbóli házasságkötéshez köteles bemutatni a válási határozat / elhunyt házastárs esetében pedig a halotti bizonyítvány hitelesített másolatát -hivatalos spanyol fordítással ellátva, valamint az előző pontban feltüntetett módon hitelesítve.

5. Orvosi igazolás, mely tanúsítja, hogy a Mexikóban elvégzett vérvizsgálat és röntgen alapján egyik fél sem szenved semmilyen fertőző betegségben. Az igazolást Mexikóban kell beszerezni és további költségekkel járhat.

6. Két jogilag elismert tanú (18 év feletti) biztosítása, akik kötelesek részt venni a szertartáson.

7. Az Anyakönyvi Hivatal által meghatározott díj befizetése.

A fentiek csak általános tájékoztatásul szolgálnak a követelményekről. A házasságkötés feltételei államonként eltérőek lehetnek. Ezekről a helyi üdülők és szállodák bővebb tájékoztatást nyújthatnak.

Az esküvőket hagyományosan az Anyakönyvi Hivatalban bonyolítják, de további díjakért máshol is megtarthatók (a díjak Mexikó különböző államaiban eltérőek). Ezekről, valamint a szükséges elérhetőségekről a szállodákban további információt kaphatnak.

A Mexikóban nem hivatalosnak számító egyházi esküvőknek további feltételei vannak, melyekről a helyi templomban kell érdeklődni.

18 év alatti kiskorúak szülői/törvényes gyám általi beleegyezés nélkül nem köthetnek házasságot. 16 évnél fiatalabb férfiak, valamint 14 évnél fiatalabb nők semmilyen körülmények között nem köthetnek házasságot Mexikóban.

FONTOS: A Mexikóban házasságra lépni kívánó személyek felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen azon állam Anyakönyvi Hivatalával, ahol a házasságot kötik. Az Anyakönyvi Hivatal fogja meghatározni a szertartás feltételeit, melyek államonként eltérőek lehetnek.