Home


Thủ tục hợp pháp hoá

Thủ tục hợp pháp hoá

Do Việt Nam và Campuchia không phải là thành viên của công ước Hague nên tất cả các văn bản chính thức của hai nước này đều phải được HỢP PHÁP HOÁ để được chính thức chấp nhận và có hiệu lực tại Mêxicô.

Đại sứ quán Mêxicô tại Hà Nội hợp pháp hóa các văn bản được ban hành tại Việt Nam hoặc Campuchia. Đối với các tài liệu được phát hành ở các nước khác, vui lòng liên hệ với Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán của Mêxicô gần nơi có văn bản đã được ban hành.

Để được hợp pháp hóa lãnh sự, văn bản phải được Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia chứng thực (chứng nhận) trước đó.

Các giấy tờ được cấp tại Việt Nam, bao gồm giấy uỷ quyền, giấy chứng nhận có dấu công chứng, giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn được xác nhận bởi:

Hà Nội: Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao: địa chỉ: số 40, đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: (+84) 24 37993416.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phòng Lãnh sự của Bộ Ngoại giao: địa chỉ: số 6, đường Alexandre de Rhodes, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: (+84) 8 38224224 hoặc (+84) 8 38251436

Tài liệu sau khi được Bộ xác nhận cần phải được trình bày theo mẫu ban đầu, gửi tới Đại sứ quán Mêxicô tại Hà Nội.

Lệ phí: 36 Đô la (chỉ thanh toán bằng Đô la Mỹ).

Thời gian xử lý: Tối đa hai ngày làm việc.

Bảng giá các loại phí dịch vụ lãnh sự

 Bảng giá các loại phí dịch vụ lãnh sự

Đơn vị tính: Đô la Mỹ/ USD ($)

Dịch vụ

Phí

Thị thực (du lịch hoặc công tác)

36

Thị thực (hoạt động được trả thù lao)

246

Hợp pháp hóa giấy tờ

36

Chứng nhận lãnh sự Giấy lưu hành tự do (CFS)

43

Chứng nhận lãnh sự Bản phân tích thành phần sản phẩm (CA)

43

Chứng nhận xác thực bản sao

13

Thư ủy quyền (cá nhân)

115

Thư ủy quyền (doanh nghiệp)

173

Thủ tục nhập khẩu tài sản đồ gia dụng vào Mexico

127