Home


Thủ tục hợp pháp hoá

Thủ tục hợp pháp hoá

Do Việt Nam không phải là thành viên của công ước Hague nên tất cả các văn bản chính thức của nước này đều phải được HỢP PHÁP HOÁ để được chính thức chấp nhận và có hiệu lực tại Mêxicô.

Đại sứ quán Mêxicô tại Hà Nội hợp pháp hóa các văn bản được ban hành tại Việt Nam. Đối với các tài liệu được phát hành ở các nước khác, vui lòng liên hệ với Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Mêxicô gần nơi có văn bản đã được ban hành.

Để được hợp pháp hóa lãnh sự, văn bản phải được Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng thực (chứng nhận) trước đó.

Các giấy tờ được cấp tại Việt Nam, bao gồm giấy uỷ quyền, giấy chứng nhận có dấu công chứng, giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn được xác nhận bởi:

Hà Nội: Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao: địa chỉ: số 40, đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: (+84) 24 37993416.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phòng Lãnh sự của Bộ Ngoại giao: địa chỉ: số 6, đường Alexandre de Rhodes, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: (+84) 8 38224224 hoặc (+84) 8 38251436

Tài liệu sau khi được Bộ xác nhận cần phải được trình bày theo mẫu ban đầu, gửi tới Đại sứ quán Mêxicô tại Hà Nội.

Lệ phí: 40 Đô la (chỉ thanh toán bằng Đô la Mỹ).

Thời gian xử lý: Từ một đến năm ngày làm việc.