Embajada de México en Serbia
This bridge is very long
Secretaría de Relaciones Exteriores
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

1.   Šta je potrebno za meksičku vizu?

Spisak dokumentacije za meksičku vizu se nalazi na našoj veb stranici: www.sre.gob.mx/serbia

2.   Ukoliko sam nezaposlen i nisam student, da li mogu da dobijem meksičku vizu?

Ne, jer je glavni uslov ekonomska solvencija.

3.   Da li turistička agencija može da preda zahtev u ime svojih stranaka?

Ne, svako zainteresovano lice treba da dođe lično u Ambasadu

4.   Da li to znači da i maloletna lica moraju da dođu lično u Ambasadu,

Da, u pratnji roditelja.

5.   Zašto?

Zato što se uzimaju biometrijski podaci.

6.   Šta su to biometrijski podaci?

Svako se slika  i uzimaju mu se otisci prstiju elektronskim putem i u mastilu I ti podaci se unose u vizu.

7.   Da li je potrebno zakazivati intervju za izdavanje vize?

Da.

8.   Kako se zakazuje intervju za izdavanje vize?

Pozivom na broj telefona Konzularnog odelenja ove Ambasade:

381 11 3674 170.

9.   Kada može da se zakaže intervju za vizu?

Od ponedeljka do petka, u terminima od 9.00h do 13.00 h.

10.       Ukoliko se dobije jednom viza, da li za sledeću vizu mora ponovo da se donosi ista dokumentacija?

Da, svaki put kad se preda za vizu  treba da se donese kompletna dokumentacija.

11.       Kako izgleda intervju?

Postavljaju se pitanja o ekonomskoj solvenciji i svrsi putovanja. Nakon toga se uzimaju biometrijski podaci (slikanje i uzimanje elektronskih otisaka i otisaka u mastilu). Na kraju se dobija i viza.

12.       Koliko traje procedura za vizu?

Otprilike sat vremena.

13.       Kada se dobija viza?

Ukoliko je sve u redu sa dokumentacijom i ukoliko u zadovoljeni svi uslovi, viza se dobija istog onog dana kada je i zakazan termin.

14.       Na koliko se izdaje viza?

Turistička viza se izdaje na 10 godina, počev od dana izdavanja vize, sa više ulazaka i izlazaka (multiple)

15.        Da li to znači da može da se ostane u Meksiku 10 godina?

Ne. Sa svakim ulaskom u Meksiko maksimalno trajanje turističkog boravka je 6 meseci.

16.       Koliko košta viza?

Srpski državljani ne plaćaju vizu. Državljani Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore plaćaju 36.00$ (amerièkih dolara)

17.       Da li viza može da se plati u nekoj drugoj valuti?

Ne, isključivo se plaća u američkim dolarima.

18.       Gde se plaća viza?

U Ambasadi.

19.        Ja sam državljanin Republike Makedonije, gde mogu da dobijem vizu za Meksiko?

Ambasada Meksika u Beogradu je zadužena za Republiku Srbiju, Republiku Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

20.        Ja sam državljanin Republike Srbije,  ali se trenutno nalazim na studijama u Nemačkoj, da li moram da dolazim u Beograd da bih dobio meksičku vizu?

Ne. Možete predati zahtev za izdavanje vize u bilo kojoj Ambasadi Meksika, ili konzularnom predstavništvu Meksika u svetu.

21.       Da li moram da prevodim dokumentaciju za vizu na španski, ili engleski jezik?

Ne, ukoliko predajete zahtev u ovoj Ambasadi. Međutim, ukoliko predajete u nekoj drugoj zemlji, potreban je prevod.

22.       Moja je dokumentacija na makedonskom jeziku, da li moram da je prevodim?

Ne, ukoliko predajete zahtev u ovoj Ambasadi. Međutim, ukoliko predajete u nekoj drugoj zemlji, potreban je prevod.

23.       Da li moram da imam kupljenu avio kartu da bi dobio meksičku vizu?

Ne, dovoljno je da se preda dokaz o rezervaciji karte.

24. Sta znači „analitička kartica“?

To je bankarski izraz za izvod sa tekućeg računa sa svim promenama (deponovanja i podizanja) za poslednjih godinu dana. Važno je da taj dokument bude pečatiran i potpisan od strane ovlašćene osobe iz banke.

25. Ako posedujem devizni i dinarski račun, da li je važno sa kog računa     dostavljam analitičku karticu?

Da. Potrebno je dostaviti analitičku karticu samo sa  tekućeg dinaskog računa na koji vam vaš poslodavac uplaćuje mesečna primanja.