Počev od 1. maja 2010. godine, strani državljani, bilo koje nacionalnosti, koji poseduju važeću vizu za Sjedinjene Američke Države, a žele da putuju u Meksiko kao turisti, u tranzitu, ili u poslovnu posetu, mogu to da učine bez posedovanja meksičke vize, bez obzira odakle dolaze i kojim prevoznim sredstvom.

Takođe se ukida meksička viza svim stranim drzavljanima koji stižu u Meksiko avionima iz Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira na nacionalnost, samo i ako je svrha njihovog putovanja u Meksiko turizam, tranzit ili poslovna poseta.

Meksička viza će se i dalje izdavati stranim državljanima kojima je neophodna, a ne poseduju važeću vizu za Sjedinjene Američke Države.

Biće neophodno samo da se popuni Višenamenska Migratorna Forma (FMM), koja će biti uručena pre ulaska u avion za Meksiko, ili po dolasku u Meksiko.