Inicio


 

Con algunas de las zonas arqueológicas más hermosas, costa, selvas, cenotes y una fuerte herencia colonial en sus ciudades, este estado, como su capital, parece protegido por una muralla que lo mantiene fuera del paso del tiempo. Los vestigios de la cultura maya encontrados aquí datan del Preclásico Medio, periodo a partir del cual hubo un importante desarrollo de la agricultura y del trabajo sobre cerámica. Fue durante el periodo Clásico que se desarrollaron muchas de las edificaciones que hasta hoy se conservan y que han convertido a Campeche en uno de los destinos más atractivos para descubrir el Mundo Maya. Los habitantes de los 11 municipios de este estado, herederos de una tradición mestiza y conocidos en todo el país por su hospitalidad, resguardan también el secreto de una gastronomía centrada en los productos del mar, como el cazón y los camarones.

 

La capital del estado estuvo habitada por la civilización maya desde el ańo 900 d.C., aproximadamente, bajo la jurisdicción del centro político de Edzná. La fundación de la ciudad, sin embargo, tuvo lugar durante la Conquista de México. La suma del influjo espańol y la herencia de esta cultura originaria ha tenido aquí un resultado esplendoroso: en Campeche se respira todavía un aire pueblerino y relajado. El pequeńo centro, protegido por la célebre muralla —construida entre 1686 y 1704, resultado de un largo historial de piratería—, esconde casas bien conservadas, con fachadas que parecieran siempre recién pintadas. La Plaza de la Independencia se llena de vida por las tardes, mientras la imponente catedral se ilumina cuando cae la noche. No sólo es la única ciudad fortificada del país, sino que además su centro fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la unesco en 1999.

 

Jedna z najpiękniejszych stref archeologicznych obejmująca wybrzeża, tropikalne lasy, studnie krasowe i bogate dziedzictwo kolonialne miast tego stanu,  podobnie jak jego stolica, wydają sie być chronione przez mury, które utrzymują je poza upływem czasu. Znajdujące się tu ślady kultury Majów pochodzą ze średniego klasyku, okresu, od którego datuje się ważny rozwój rolnictwa i wytwórczości ceramicznej. W okresie klasyku powstały liczne budowle, zachowane do dzisiaj, które czynią z Campeche jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do odkrywania świata Majów. Mieszkańcy 11 ośrodków miejskich tego stanu, spadkobiercy metyskiej tradycji, znani w całym kraju ze swej gościnności, przechowują także sekrety gastronomii opartej na produktach morza, takich jak cazón czy krewetki.

 

Stolica stanu była kolebką cywilizacji Majów od około 900 r. n.e. pozostając w jurysdykcji centrum politycznego Edzná. Założenie miasta miało jednak miejsce podczas podboju Meksyku. Połączenie wpływów hiszpańskich i dziedzictwa tej oryginalnej kultury dało w tym przypadku olśniewający efekt: w Campeche wciąż jeszcze oddycha się klimatem spokojnego miasteczka. Niewielkie centrum otoczone słynnym murem, wzniesionym między 1686 a 1704 rokiem w następstwie długiej historii napaści piratów, prezentuje dobrze zachowane domy, których fasady zawsze wyglądają jak świeżo pomalowane. Plaza de Independencia ożywa popołudniami, zaś imponująca katedra jest oświetlona gdy zapada zmierzch. Campeche jest nie tylko jedynym ufortyfikowanym meksykańskim miastem, ale także ośrodkiem, który w 1999 roku został uznany jako Dziedzictwo Kulturalne Ludzkości UNESCO.

 

Źródło/Fuente: Consejo de Promoción Turística de México