La información de la sección „La Pequeña Polonia en México” fue elaborada por las historiadoras Celia Zack de Zukerman y Gloria Celia Carreño Alvarado, autoras de “El convenio ilusorio: refugiados polacos de guerra en México (1943-1947)”. Agradecemos mucho su valioso esfuerzo por ilustrar sobre vínculos muy poco conocidos entre Polonia y México. 

 

Informacje zawarte w sekcji "Odrobina Polski w Meksyku" powstały dzięki nieocenionej pomocy historyczek Celii Zack de Zukerman oraz Glorii Celii Carreño Alvarado, autorek książki “El convenio ilusorio: refugiados polacos de guerra en México (1943-1947)” o dziejach polskich emigrantów w Meksyku. Składamy podziękowania za wysiłek włożony w przedstawienie mało znanych powiązań Polski z Meksykiem.