Inicio


 

 

La antigua civilización maya es reconocida en todo el mundo, sobre todo, por la exactitud de sus cálculos matemáticos, conocimientos que han trascendido en el tiempo y que todavía se dejan ver en la perfección de sus construcciones y en la complejidad de su calendario. El sureste mexicano es el escenario principal de la celebración del Mundo Maya: los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán vieron nacer la grandeza, la sabiduría y el esplendor de esta cultura milenaria y resguardan hasta hoy un patrimonio invaluable al que hay que aproximarse al menos una vez en la vida. Del ańo 2000 a.C. al 1546 d.C., aproximadamente, los mayas dieron forma a una civilización cuyos trabajos arquitectónicos son la parte más tangible de nuestro patrimonio: hasta hoy se conservan enormes palacios, murales ricos en detalles, imponentes centros ceremoniales y vestigios de centros urbanos. Cada hallazgo hecho en esta tierra arroja luz sobre la profundidad de los conocimientos científicos y astronómicos de los mayas, y confirma lo que sabíamos de antemano: que esta civilización es grande como pocas. Los secretos guardados en pirámides y templos, en la profundidad de la selva, en la belleza de las calles y en la calidez de la gente son un verdadero motivo de orgullo para México y los mexicanos. Por eso, como siempre, el Mundo Maya tiene las puertas abiertas para recibir a todo aquel que quiera dejarse sorprender por el lugar en el que esta civilización aún resplandece.

 

 

Dawna cywilizacja Majów jest znana na całym świecie zwłaszcza dzięki  dokładności obliczeń matematycznych, wiedzy ponadczasowej, której ślady do dziś są widoczne w perfekcji wzniesionych budowli i złożoności kalendarza Majów. Południowo-wschodnia część Meksyku była główną scenerią świetności świata Majów; stany Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco i Jukatan były świadkami narodzin wielkości, mądrości i splendoru tej tysiącletniej kultury i do dziś przechowują jej bezcenne dziedzictwo, które trzeba zobaczyć choćby raz w życiu.  Od około 2000 roku p.n.e. aż do 1546 roku, Majowie stworzyli cywilizację, której osiągnięcia architektoniczne stanowią najbardziej namacalną część naszego dziedzictwa: do dzisiaj zachowały się ogromne pałace, malowidła ścienne bogate w szczegóły, imponujące ośrodki religijne i pozostałości miast. Każde znalezisko odkryte w tym rejonie rzuca światło na głębię wiedzy naukowej i astronomicznej Majów i potwierdza to, o czym wiedzieliśmy już wcześniej: że była to wielka cywilizacja jakich mało. Tajemnice skrywane przez piramidy i świątynie, w głębi tropikalnego lasu, piękno ulic i przyjazny charakter ludzi są prawdziwym powodem dumy Meksyku i Meksykanów. Dlatego, jak zawsze, drzwi świata Majów zawsze stoją otworem, aby przyjąć każdego, kto zechce się zachwycić miejscem, w którym ta cywilizacja nadal olśniewa swym blaskiem.

 

 

Fotos/Zdjęcia: Consejo de Promoción Turística de México