Inicio


El 16 de febrero el Embajador Alejandro Negrín participó en una conferencia a medios en Poznań, Polonia con el objetivo de informar sobre la exposición “Frida Kahlo y Diego Rivera en el contexto polaco” así como sobre las actividades que esta Embajada llevará a cabo a lo largo del año en torno a la figura de Frida Kahlo.

 

La vida y obra de los pintores mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera se exhibirá en Polonia

·        La exposición “Frida Kahlo y Diego Rivera en el contexto polaco” presentará más de 200 obras de reconocidos artistas.

·        La muestra se exhibirá en el Centro de Cultura Zamek en Poznan en Polonia e incluirá una serie de actividades paralelas.

·        En colaboración con distintas instituciones mexicanas y polacas, además de la exposición, se presentarán una serie de actividades culturales en distintas ciudades de Polonia a partir de agosto de 2017.

 

La exposición Frida Kahlo y Diego Rivera en el contexto polaco se presentará en el Centro de Cultura Zamek en Poznan, Polonia a partir del 27 de septiembre de 2017. La muestra estará acompañada por un amplio programa cultural en distintas ciudades de Polonia que presentará la apasionada vida y obra de la artista mexicana Frida Kahlo, su relación con el pintor Diego Rivera y su intensa participación en la vida política y social en el México posrevolucionario.

La exhibición fue curada por Helga Prignitz-Poda e incluye 30 obras de Frida Kahlo y Diego Rivera de la colección Jacques y Natasha Gelman; fotografías de la reconocida artista polaca Bernice Kolko; obras de la pintora mexicana de origen polaco Fanny Rabel, quien fuera una de las más destacadas discípulas de Frida Kahlo y una colección de obras inspiradas en Frida Kahlo del grupo de artistas mexicanos meXylo.

Cabe destacar que el Palacio de Cultura Zamek, llevará a cabo un amplio programa educativo que incluirá visitas guiadas, actividades infantiles y talleres, así como una muestra cinematográfica en el Cine Palacowy.

Con el propósito de dar una proyección nacional a la obra de la pintora en Polonia, se presentará un programa paralelo a partir de agosto 2017 en distintas ciudades, entre las que destacan la exposición sobre la famosa pareja titulada Diego y Frida: una sonrisa a mitad de camino, que incluye fotografías de Nicolás Murray, Manuel Álvarez Bravo y Edward Weston, las cuales se exhibirá en las ciudades de Wroclaw, Varsovia y Cracovia.

Con el apoyo de la Filmoteca Nacional de Varsovia y de la Cineteca Nacional de México, se presentará el ciclo de cine El México de Frida Kahlo en el Cine Iluzjon de Varsovia y en otros cines del país.

En colaboración con diversos restaurantes de Polonia, se desarrollará el evento gastronómico La cocina de Frida Kahlo con un menú de comida tradicional mexicana, inspirado en las recetas de Frida Kahlo y Diego Rivera.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartirá un curso sobre arte y cultura mexicana por especialistas en transmisión en vivo, del 6 de septiembre al 4 de octubre en la Embajada de México en Polonia.

Finalmente, en el mes de noviembre se invitará a una artista contemporánea mexicana para instalar un altar de muertos dedicado a Frida Kahlo.

Este amplio programa de actividades es organizado por la AMEXCID de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y la Embajada de México en Polonia.

 

***

16 lutego Ambasador Alejandro Negrín uczestniczył w konferencji prasowej w Poznaniu, gdzie udzielił informacji na temat wystawy „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst", a także opowiedział o wydarzeniach, które zorganizuje Ambasada Meksyku w ciągu tego roku – roku poświęconemu Fridzie Kahlo.

 

Dzieła meksykańskich malarzy Fridy Kahlo i Diego Rivery w Polsce

·        Wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” obejmuje łącznie ponad 200 dzieł uznanych artystów.

·        Wystawa zostanie zainaugurowana w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu i będzie obejmowała szereg wydarzeń towarzyszących.

·        Przy współpracy z różnymi instytucjami Meksyku i Polski, poza wystawą, od sierpnia 2017 roku w innych miastach zostanie zrealizowany bogaty program wydarzeń kulturalnych. 

Wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Kontekst polski.” rozpocznie się w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu 27 września 2017 roku. Wystawie będzie towarzyszył bogaty program kulturalny w różnych miastach Polski, przedstawiający dzieła i pasjonujące życie meksykańskiej artystki Fridy Kahlo, jej związek z malarzem Diego Riverą oraz ich udział w życiu politycznym i społecznym w Meksyku po Rewolucji.  

Kuratorką wystawy jest Helga Prignitz-Poda i będzie składać się z 30 dzieł Fridy Kahlo i dzieł Diego Rivery, które pochodzą z kolekcji Jaquesa i Natashy Gelman, fotografii znanej polskiej artystki Bernice Kolko, dzieł meksykańskiej malarki polskiego pochodzenia Fanny Rabel – wybitnej uczennicy Fridy Kahlo, a także kolekcji dzieł inspirowanych sztuką Fridy Kahlo grupy meksykańskich artystów meXylo. 

Warto podkreślić, że w Centrum Kultury ZAMEK będzie realizowany bogaty program edukacyjny, który obejmie zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, zajęcia i warsztaty dla dzieci, jak również seans filmowy w Kinie Pałacowym.

W celu rozpowszechnienia tego wydarzenia na skalę krajową oraz za granicą, w różnych miastach Polski zostanie ogłoszony program wydarzeń towarzyszących wystawie rozpoczynający się w sierpniu 2017 roku. We Wrocławiu, Warszawie i Krakowie odbędzie się wystawa fotograficzna „Diego i Frida: ukryty uśmiech”, którą tworzą fotografie znanych artystów z epoki, takich jak: Nickolás Murray, Manuel Álvarez Bravo i Edward Weston.

We współpracy z Filmoteką Narodową w Warszawie oraz Filmoteką Narodową w Meksyku, w kinie Iluzjon w Warszawie oraz w innych polskich miastach zostanie wyświetlony cykl filmów „Meksyk Fridy Kahlo”.

We współpracy z różnymi restauracjami w Polsce, odbędzie się wydarzenie kulinarne „Kuchnia Fridy Kahlo” z tradycyjnym menu kuchni meksykańskiej inspirowanym przepisami Fridy Kahlo i Diego Rivery.

Narodowy Uniwersytet Meksyku (UNAM) zorganizuje kurs o sztuce i kulturze Meksyku. Kurs zostanie poprowadzony „na żywo” przez cenionych wykładowców akademickich tej uczelni w dniach 6 września – 4 października w Ambasadzie Meksyku w Polsce.

Ambasada Meksyku ma zamiar zaprosić współczesną artystkę meksykańską, aby w listopadzie stworzyła ołtarz zmarłych poświęcony Fridzie Kalo.  

 

Ten bogaty program wydarzeń realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Meksykańską Agencję Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju (AMEXCID), Ministerstwo Kultury i Ambasadę Meksyku w Polsce.