FRIDA Y DIEGO. ¡VIVA LA VIDA!

Es el título de la exposición fotográfica que presenta 50 obras fotográficas de los fotógrafos y artistas más importantes de la época de Frida Kahlo y Diego Rivera: Guillermo Kahlo – padre de Frida, Agustín Víctor Casasola, Nickolas Muray, Élie Faure entre otros. La exposición cuenta la historia de la tempestuosa relación entre Frida y Diego. La pareja permaneció unida por 25 años- desde contraer matrimonio en 1929 hasta la muerte de Frida en 1954.

La primera de las cuatro exposiciones todavía se puede ver en Wrocław, hasta el 22 de septiembre. ¿Dónde? Kino Nowe Horyzonty ul.Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław, en el 17. Festival MFF Nowe Horyzonty.

Les presentamos las fechas de las siguientes exposiciones que se realizarán en Varsovia, Łódź y Cracovia:

- Varsovia, del 12 de septiembre al de 15 de octubre. ¿Dónde? Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28

- Łódź, del 3 de octubre al 3 de enero de 2018. ¿Dónde? Muzuem Kinematografii, plac Zwycięstwa 1

- Cracovia, del 14 de octubre al 5 de noviembre. ¿Dónde? ZPAF Gallery, ul. Świętego Tomasza 24.

La Embajada de México en Polonia tiene el honor de presentar esta muestra fotográfica inspirada en la exposición „Frida Kahlo y Diego Rivera. El contexto polaco”, que se llevará a cabo en CK Zamek de Poznań, entre el 28 de septiembre 2017 hasta el 21 de enero 2018.

//

FRIDA I DIEGO. NIECH ŻYJE ŻYCIE!

To tytuł wystawy fotograficznej obejmującej 50 zdjęć autorstwa różnych fotografów i artystów czasów Fridy Kahlo i Diego Rivery, m.in. Guillerma Kahlo, ojca Fridy, Augustina Victora Casasoli, Nickolasa Muraya, Élie Faure. Wystawa opowiada historię związku Fridy i Diego, ich wspólnego życie pełnego rozstań i powrotów. Para spędziła ze sobą prawie dwadzieścia pięć lat - od ślubu w 1929 roku, aż do śmierci Fridy w 1954.

Pierwszą z czterech wystaw wciąż można oglądać we Wrocławiu, do dnia 22 września. Gdzie? Kino Nowe Horyzonty ul.Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław, w ramach 17.ego festiwalu MFF Nowe Horyzonty.

Przedstawiamy daty kolejnych wystaw w Warszawie, Łodzi oraz Krakowie:

- Warszawa, od 12 września do 15 października. Gdzie? Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/2

- Łódź, od 3 października do 3 stycznia 2018. Gdzie? Muzuem Kinematografii, plac Zwycięstwa 1

- Kraków, od 14 października do 5 listopada. Gdzie? ZPAF Gallery, ul. Świętego Tomasza 24.

Ambasada Meksyku ma przyjemność zaprezentować niniejszą wystawę fotograficzną inspirując się wystawą Fridy Kahlo „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”, która odbędzie się w @ckzamek w Poznaniu @fridanazamku i potrwa od 27 września 2017 do 21 stycznia 2018.