AZ UNESCO AZ EMBERISÉG SZELLMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉNEK RÉSZÉVÉ NYILVÁNÍTOTTA A MEXIKÓI CHARRERÍA HAGYOMÁNYÁT

Az SRE-CULTURA-INAH együttes sajtónyilatkozata.

A Mexikói Külügyminisztérium (SRE), a Mexikói Kulturális Minisztérium, a Mexikói Antropológiai és Történelmi Intézet (INAH) és a mexikói charro/rodeó szövetségek által formált érdekelt közösség örömmel tájékoztat együttesen, hogy a “Charrería, Mexikó lovas hagyománya” felkerült az az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) Emberiség Szellemi Kulturális Örökségeket felsorakoztató reprezentatív listájára.

A Mexikói Kulturális Minisztérium a Mexikói Antropológiai és Történelmi Intézeten és a Nemzeti Charro Szövetség képviselőin keresztül indította el az előkészületeket 2011 Márciusában. A jelölés megszilárdítja a Charrería kulturális örökségének egy széleskörű és befogadó megmentési, megőrzési, terjesztési és fejlesztési tervét.

Egy öt éves kidolgozási és értékelési folyamatot követően és hála a Mexikói Külügyminisztérium és a Mexikói Kulturális Minisztérium által az INAH-on és a mexikói rodeó közösségeken keresztül megtett erőfeszítéseknek a “Charrería, Mexikó lovas hagyománya” az Emberiség Szellemi Kulturális Örökségének része lett, mellyel Mexikó immár nyolc olyan máig élő kulturális hagyománnyal is büszkélkedik, mely ebben a megkülönböztetésben részesült.

A jelölést az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottságának Addisz-Abebában, Etiópiában folyó 11. Tanácskozásán fogadták el, melynek beterjesztését az INAH és a Mexikói Charro Szövetség együttesen készítették el és melyet a Bizottság tagjai egyhangúan fogadtak el. Név szerint: Afganisztán, Algéria, Örményország, Ausztria, Bulgária, Ciprus, Kolumbia, Elefántcsontpart, Kuba, Etiópia, Guatemala, Magyarország, India, Libanon, Mauritius, Mongólia, Palesztina, a Koreai Köztársaság, a Kongói Köztársaság, Saint Lucia, Szenegál, Törökország és Zambia.

A beterjesztést egy széles körű másodlagos és helyszíni kutatás előzte meg, mely a Charreríát a kultúrák találkozásánál gyökerező kulturális kifejezések sokféleségének világos példájaként írta le, mely Mexikónak eredetét adja és melynek születése egészen a XVI századig megy vissza, a marhatenyésztő farmok kialakulásáig és virágzásáig Mexikó középső és északi részén, amikor is felmerült a különböző lótenyésztő közösségek együttélésének szükségessége. Az eltérő farmokról származó tenyésztőknek ugyanis meg kellett jelölniük és számon kellett tartaniuk saját tulajdonukhoz tartozó állatállományukat, mely a mindennapi tevékenységeket az együttélés és a szociális párbeszéd okává alakította, ami megalapozta egy mexikói lovas iskola alapjait, mely lehetővé tette az marhaállomány lovon történő terelését és mely, mindezek mellett, megkülönböztethető lett a nyereg és a lasszó használatának köszönhetően, nélkülözhetetlen eszköz a marha meg lasszózásához.

Jelenleg a Charreríát Mexikóban közel évi 2,000 eseményen gyakorolják, ahol hozzávetőlegesen 1,000 létező Charro szövetség is részt vesz. Nem kevésbé fontos megjegyezni, hogy gyakorlása elterjedt az Egyesült Államokban is, ahol 184 lótenyésztő közösség található összesen 13 államban, név szerint: Arizona, Kalifornia, Colorado, Idaho, Illinois, Kansas, Nebraska, Nevada, Új-Mexikó, Oklahoma, Oregon, Texas és Washington államokban.

A Charrería bejegyzése lehetővé teszi az UNESCO Szellemi Kulturális Örökségek Megmentéséről szóló Egyezményében foglalt célkitűzések szélesebb körű terjesztését, valamint azon értékek egyesítését, melyek általánosságban előmozdítják a charreríát a szellemi kulturális örökségek között, és biztosítják azok átadását a fiatalabb generációk részére, míg lehetővé teszik azon új területek létrehozását, ahol a charreríát csoportosan vagy egyénileg lehet gyakorolni.

Ily módon Mexikó immáron nyolc bejegyzett szellemi kulturális örökséggel rendelkezik, amiért a mexikói kormány felvállalja felelősségét a mexikói kulturális identitást alkotó hagyományok megmentésére, megtartására és újraértékelésére.

Mint vezető ország az UNESCO Világörökségeinek Listájában bejegyzett hagyományok és nevezetességek tekintetében Mexikó továbbra is támogatni fogja a különböző világörökségként bejegyzett kulturális hagyományok és nevezetességek nemzetközi védelmi rendszerének megerősítését, átadását a jövő generációinak megfelelő megőrzési feltételek mellett és szélesebb körű terjesztését a mexikói értékek és identitás jobb megértésének, valamint egy kultúrák közötti párbeszéd támogatását a béke és a fejlődés elérésének érdekében.

Forrás: gob.mx