A spanyol nyelv tanításának és tanulásának ösztönzésére irányuló kulturális programunk részeként a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium legkiemelkedőbb spanyol tagozatos diákjait láttuk vendégül. A fiatalok közül néhányan már felsőfokú tanulmányokat folytatnak. A nagykövet úrral folytatott párbeszéd során a diákok megoszthatták, hogy miért szeretnék folytatni spanyol nyelvi tanulmányaikat személyes, szakmai és kulturális szempontok alapján.

Köszönjük Torma Rita tanárnőnek az oktatás iránti lelkesedését, valamint a Gimnázium igazgatóságának belénk vetett bizalmát. Természetesen köszönet illeti Dörömbözi Dehelánné Teréz nagykövet asszonyt is, aki jelen volt a találkozón.

Nagykövetségünk kezdeményezése összhangban áll a mexikói külügyminisztérium kultúrdiplomáciai törekvéseivel a spanyol, mint idegen nyelv népszerűsítése terén. 2017 óta a Mexikói Nagykövetség szoros együttműködést alakított ki azokkal az intézményekkel, amelyek különféle projektek révén elősegítik a nyelv tanulását és tanítását. Kiemelkedő a Spanyol, Mint Idegen Nyelv Tanulásáért Járó Kiválósági Díj, a Mexikó Érem, amelyet évente adunk át magyar diákoknak.