Conference: Discovering the Aztec poetry

Public lecture: Discovering the Aztec poetry. The work of Miguel León-Portilla

The Aztecs, who dominated the Central Valley of Mexico some 500 years ago, are often regarded as fierce warriors. However, they also developed a rich poetic tradition.

In a public conference organized by the Embassy of Mexico in Finland and the Department of Area and Cultural Studies of the University of Helsinki, University Lecturer Pekka Valtonen discusses the Aztec poetry and its importance in their society. Even though several centuries and thousands of kilometers separate us from the Aztec poets, they explored many themes that are curiously familiar to us, such us beauty, friendship and death.

In addition, the lecture discusses the work of Mexican anthropologist and historian Miguel León-Portilla, and his contribution to Aztec studies. The event is organized in tribute to León-Portilla, who sadly passed away on October 1st, 2019.

University Lecturer, Dr. Pekka Valtonen has done research on the history of Mexico and Latin America for over three decades. He is also author of the first collection of Finnish translations of Aztec poetry, published in 2017.

The event will be held in English. Free entrance.

Time and date: Wednesday, November 6th, 2019, 16-18 hrs
Place: Metsätalo, room 4, University of Helsinki (Unioninkatu 40)

Yleisöluento: Discovering the Aztec poetry. The work of Miguel León-Portilla

Meksikon keskuslaaksoa 500 vuotta sitten hallinneita asteekkeja pidetään usein sotaisina valloittajina. Soturikansalla oli kuitenkin myös herkempi puoli, joka paljastuu ennen kaikkea heidän rikkaassa runous- ja lauluperinteessään.

Meksikon suurlähetystön ja Helsingin yliopiston alue- ja kulttuurintutkimuksen osaston järjestämällä yleisöluennolla yliopistonlehtori Pekka Valtonen kertoo asteekkien runoudesta ja sen merkityksestä asteekkiyhteiskunnassa. Vuosisatojen ja tuhansien kilometrien takaa esiin nousee kauneuden, ystävyyden ja kuoleman kaltaisia, myös nykylukijalle tuttuja, yleisinhimillisiä teemoja.

Luennolla käsitellään lisäksi meksikolaisen antropologin ja historiantutkijan Miguel León-Portillan suurta merkitystä asteekkien kulttuurin ja kirjallisuuden tutkimukselle. Tapahtuma on omistettu 1. lokakuuta 2019 menehtyneen León-Portillan muistolle.

Yliopistonlehtori, FT Pekka Valtonen on tutkinut Meksikon ja Latinalaisen Amerikan historiaa yli kolmen vuosikymmenen ajan. Vuonna 2017 julkaistiin Valtosen teos ”Kukkien ja sodan lauluja”, joka on ensimmäinen suomenkielinen käännöskokoelma asteekkien runoudesta.

Tapahtuman kielenä on englanti, ja siihen on vapaa pääsy.

Aika: keskiviikko 6.11.2019, klo 16-18
Paikka: Metsätalo, sali 4, Helsingin yliopisto (Unioninkatu 40)