Inicio


Gemengde Parlementaire Commissie EU-MEXICO


Van 18 tot 20 februari werd de XVIII vergadering van de Gemengde Parlementaire Commissie (GPC) EU-Mexico gehouden in Mexico-stad. Tijdens de vergadering werd de politieke en economische situatie van de EU en Mexico behandeld en ook de modernisering van de algemene overeenkomst in zijn drie pijlers (politieke dialoog, samenwerking en handel); de situatie van de mensenrechten in Mexico en de EU; veiligheid en transnationale georganiseerde criminaliteit (terrorisme, drugshandel, wapenhandel en mensenhandel); de huidige status van de naleving van de millenniumdoelstellingen van de VN en de nog te behalen uitdagingen en; klimaatverandering: diagnose van het resultaat van COP 20.

Na de vergadering waren de Mexicaanse en Europese delegaties tevreden met de behaalde resultaten. Zij benadrukten de noodzaak dat de GPC de vector blijft van dialoog, toezicht en controle van de relatie tussen de twee partners en ze vernieuwden hun wens om twee jaarlijkse gezamenlijke vergaderingen te houden om het dialoogmechanisme te intensiveren, om effectief bij te dragen aan de uitvoering van bestaande overeenkomsten en aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch partnerschap.

Zij bevestigden tevens hun verzoek tot constante interactie met de Gezamenlijke Raad en dat de GPC zijn positie kan verduidelijken tijdens de besprekingen over de modernisering van de algemene overeenkomst. Tot slot nodigden ze hun respectieve bevoegde politieke en administratieve autoriteiten uit om een Memorandum of Understanding en een institutionele samenwerking te ontwikkelen en implementeren die vormen en modellen van de politieke, administratieve en technische samenwerking overneemt en ook een gezamenlijk onderzoeks- en uitwisselingsprogramma en bezoekprogramma’s over kwesties van wederzijds belang en / of betreffende de versterking van de bilaterale betrekkingen en het Mexicaanse Congres en het Europees Parlement.

De negentiende zitting van de GPC staat gepland voor de tweede helft van 2015 in Europa.


De Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Op het gebied van de biregionale politieke relatie werd de parlementaire dialoog Europese Unie (EU) - Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) opgenomen, dat werd afgeleid van het biregionaal strategisch partnerschap dat in 1999 werd opgericht in het kader van de EU-LAC-top (EU-CELAC vanaf 2012). Deze dialoog komt tot stand via de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (EuroLat) samengesteld uit delegaties bestaande uit leden van het Europees en het Latijns-Amerikaanse parlement (het Latijns-Amerikaanse parlement, het Andes-parlement, het Midden-Amerikaanse parlement en het parlement van Mercosur). Mexico neemt deel op grond van het bestaan van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico.

De EuroLat werd opgericht in 2006 en moet resoluties aannemen en voorstellen aan organisaties, instellingen en ministeriële groepen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategische bi-regionale associatie. De actieterreinen zijn: zaken met betrekking tot de democratie, het externe beleid, bestuur, integratie, vrede en mensenrechten; economische, financiële en commerciële zaken; sociale zaken, menselijke uitwisselingen, milieu, onderwijs en cultuur.

Van 16 tot 19 maart vond de voorbereidende vergadering van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering – EuroLat plaats in Panama, ter gelegenheid van de achtste plenaire zitting die van 03 tot 05 juni in Brussel wordt gehouden. Tijdens de vergadering vergaderden de vier permanente parlementaire commissies van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: over politieke zaken, veiligheid en mensenrechten; Economische, financiële en commerciële zaken; Sociale Zaken en Jeugd; Menselijke uitwisselingen, onderwijs en cultuur; Duurzame Ontwikkeling, Milieu. In dezelfde context werd een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en vond de EuroLat Forum on Women plaats.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden vond ook een uitwisseling van gedachten plaats over de gevolgen van de TTIP in de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika, de financiering van politieke partijen, de banden tussen de drugshandel, de georganiseerde misdaad en corruptie en de strijd tegen armoede.

Tot op heden hield de EuroLat Vergadering zeven Gewone Plenaire Zittingen. De achtste vergadering zal van 3 tot 5 juni 2015 in Brussel plaatsvinden.