Inicio


Als onderdeel van het strategisch partnerschap werd in 2010 een mechanisme overeengekomen om de dialoog over de mensenrechten tussen Mexico en de Europese Unie te versterken in het kader van de beginselen van wederkerigheid en samenwerking ten opzichte van de gemeenschappelijke uitdagingen en de gemeenschappelijke standpunten in internationale fora. Het is een eerlijke en open politieke dialoog, waarin beide partijen ruimte vinden om hun overeenkomsten in de multilaterale fora van de mensenrechten en hun aanpak inzake bilaterale interactie te delen.

Sinds 2012 wordt deze dialoog voorafgegaan door een seminarie van het maatschappelijk middenveld, wat organisaties van beide partijen in staat stelt om informatie en ervaringen uit te wisselen en aanbevelingen te doen over de kwestie.

De laatste editie van de Dialoog vond in maart 2014 plaats in Brussel. Thema’s zoals geslacht en geweld tegen vrouwen; bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en mensenrechten; bedrijven en mensenrechten en de samenwerkingspolitiek inzake kwesties van gemeenschappelijk belang kwamen op die vergadering aan bod. In multilaterale fora hebben Mexico en de Europese Unie een reeks overeenkomsten die ingeburgerd zijn in respect voor de mensenrechten.

Permanente institutionele dialogen zoals degene van de mensenrechten met onze Europese partners zijn waardevolle instrumenten om niet enkel de samenwerking, maar ook een relatie gebaseerd op gedeelde waarden te versterken.

Ten slotte kan de politieke dialoog tussen Mexico en de Europese Unie op dit gebied niet worden begrepen zonder de samenwerkingscomponent. Dit is het geval van het zogenaamde "Laboratorium van Sociale Cohesie II", waarvan de algemene doelstelling is om te helpen bij de uitvoering van projecten om gelijke kansen betreffende de toegang tot de rechter, burgerveiligheid en mensenrechten in Mexico te verbeteren. Het betreft een coöperatief kader op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en medefinanciering die de rijpheid weerspiegelt van de relatie Mexico-Europese Unie.