Inicio


In 2015 vieren we de 55ste verjaardag van de oprichting van de bilaterale betrekkingen tussen Mexico en de Europese Unie en de 15de verjaardag van de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst en het Vrijhandelsakkoord (Tratado de Libre Comercio, TLCUEM). Naast deze twee verdragen hebben Mexico en de EU sinds 2010 een strategisch partnerschap dat de EU slechts met 10 landen in de wereld heeft en een gezamenlijk uitvoeringsplan dat inhoud geeft aan het partnerschap.

De overeenkomst voor economische associatie, politieke coördinatie en samenwerking tussen Mexico en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (algemene overeenkomst of kaderovereenkomst) werd op 8 december 1997 ondertekend en trad in 2000 in werking. Het bevat drie grote hoofdstukken: economisch-commercieel, politieke coördinatie en samenwerking.

Het strategisch partnerschap en het gezamenlijk uitvoeringsplan preciseren de verschillende thema’s van gemeenschappelijk belang voor beide partijen, zoals sociale samenhang, regionale ontwikkeling en decentralisatie, migratie, economische samenwerking, milieu, strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, informatie-uitwisseling over gezondheid, wetenschappelijke en culturele samenwerking en een betere coördinatie in internationale fora.

Maar de dynamiek van de internationale omgeving vraagt om een meer geïntegreerd en krachtig nieuw bilateraal kader om het belang van Mexico voor de EU te consolideren, met instrumenten om de economische en commerciële uitwisselingen met de EU en een betere interactie inzake prioritaire thema’s te bevorderen.

De Mexicaanse President Peña Nieto en de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie hebben besloten om de vrijhandelsovereenkomst Mexico-EU bij te werken en uit te breiden, om van daaruit de algemene overeenkomst en het gezamenlijk uitvoeringsplan van de strategische associatie ook te moderniseren. Mexico en de EU willen beiden de vrijhandelsovereenkomst versterken en verbeteren, wat zal bijdragen tot meer winstgevende investeringen.

De herziening van de bilaterale relatie is gebaseerd op een gedeelde visie van de EU en Mexico die streeft naar: 1) Een verhoging van de gemeenschappelijke welvaart; 2) Het versterken van onze rol als internationale actoren met mondiale verantwoordelijkheid; en 3) Het verstevigen van de banden tussen onze samenlevingen. Het respect voor de democratische beginselen en de fundamentele rechten van de mens en de strijd tegen de verspreiding van massavernietigingswapens zijn essentiële elementen van de bilaterale relatie.

De vernieuwing houdt rekening met drie factoren: (1) het werkelijke gewicht van Mexico als mondiale en systemische speler; (2) de recente interne ontwikkelingen in de EU en de uitbreiding; (3) de geopolitieke dynamiek en de aanwezigheid van opkomende economieën die een nieuw evenwicht vereisen.