Inicio


In 2017 vierden we de 57ste verjaardag van de oprichting van de bilaterale betrekkingen tussen Mexico en de Europese Unie en de 17de verjaardag van de inwerkingtreding van de algemene overeenkomst. Dit was de eerste overeenkomst in zijn soort die met een derde land werd gesloten buiten de Europese Unie. Voor Mexico betekende de algemene overeenkomst een fundamentele benadering van 's werelds grootste handelsblok en het begin van een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen met Europa, aangezien er werd onderhandeld op basis van gemeenschappelijke waarden zoals democratie, rechtsstaat en mensenrechten.

De overeenkomst voor economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen Mexico en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten werd op 8 december 1997 ondertekend en trad in 2000 in werking. Het bevat drie belangrijke hoofdstukken: economisch-commercieel, politieke coördinatie en samenwerking.

Bovendien hebben Mexico en de EU sinds 2010 een strategisch partnerschap, dat het communautair blok met slechts 10 landen in de wereld heeft en een gezamenlijk uitvoeringsplan dat inhoud geeft aan deze vereniging.